Skadedjurstekniker

Telefon: (+358)457 59 58 426 

Din skadedjurstekniker på Åland

Jag är jobbar som skadedjurssanerare över hela Åland, oavsett om det gäller fasta Åland eller skärgården. Kan komma ut på kort varsel och sanerar allt från myror och råttor till vägglöss mm. Jag arbetar på uppdrag åt Anticimex i Uppsala. 

Tar även på mig uppdrag så som hushållsnära tjänster.
801